hareid_il_logo_135.png

 

HIL Badminton

Adresse:
Hareid IL Badminton
6060 Hareid

Styret i Hareid IL Badminton

Andreas Røyseth Formann andreas.royseth@odim.no 95170867
Jo Arve Holstad Nestformann alicejo@online.no 95067431
Sindre Breivik Kasserar sindre.b@tussa.com 40243522
Richard Jenssen Sekretær richard.jensen@klevenverft.no 41697793
Per Håkon Kleppe Webmaster perhkleppe@hotmail.com 91770678
Andreas Røyseth Trener andreas.royseth@tussa.com 95170867

Nytt styre velges den 1.11.2009

Kontingent
Treningsavgift for vaksne kr. 200,- per år, barn u/15 kr.75,- per år.

Trenings avgift gjeld frå 1.11 til 31.10 året etter og betales til : Konto nr: 3910.14.42695
Adresse: Hareid IL Badminton, v/Sindre Breivik, 6060 HAREID

I tillegg må ein betale medlemsavgift til Hareid IL, eigen giro blir tilsendt frå Idrettslaget seinare. Dei som er medlem i ei anna gruppe i HIL, skal ikkje betale denne ein gong til.

HIL Kontingent
Konto.nr.: 4093 52 24812
Adresse:  Hareid IL, 6060 Hareid
HIL kontingent er: Familie 450, Barn 200, vaksen 300

Medlems påmelding
Påmelding skjer ved innbetaling av treningsavgift til konto.
Ved påmelding vil vi ha informasjon om:
Navn, adresse, fødselsdato, e-post (gjerne til foreldre).
Send denne informasjonen på epost til sindre.b@tussa.com

Baller
Plastballer er Inkludert i treningskontingenten. Dette betaler klubben.

Merk, at når vi av og til annonserer for kjøp av baller, så gjelder dette fjørballer. Fjørballer blir brukt i turneringer for seinorspelarar og er dyre, derfor må kvar enkelt kjøpe fjørballer sjølv." For yngre spelarar, blir det brukt plastballer også i turneringer.

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL