hareid_il_logo_135.png

 

Årleg møte turngruppa 26.2.20

Det blir kalla inn til årleg møte i turngruppa 26.2.20 kl 19.00 på møterommet til klubbhuset.
Alle er hjertleg velkomen til å møte.

Saksliste: 

0            Valg av møteleiar, referent og signering av protokoll

1             Godkjenning av innkalling        

2             Årsmelding              

3             Årsregnskap og budsjett                

4             Valg

5             Treningsavgift

6             Rollefordeling i styret

7             Fordeling av hummelmidler

8             Eventuelt

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL