hareid_il_logo_135.png

 

Ny dugnad Onsdag 22 juni

ettersom det forje forsøket på dugnad koliderte med sirkus prøvar vi oss på ny dugnad. Denne gangen under treningstida for mellom og eldstegruppa, Onsdag kl.17-18.00

vedlagt liste over kva som skal bli gjort.
dugnad_p_hareid_stadion_onsdag_22_juni.docx
|

Hadarstafetten

 
Hareid IL – Friidrett ønsker klubblag, næringsliv, bygdafolk og skulane velkomne til årets utgåve av  Hadarstafetten.
 
Program:
 
Kl. 11.00 Stemnekontor opnar
Kl. 12.50 Offisiell opning 
Kl. 13.00 Start Jenter Klubblag
Kl. 13.15 Start Gutar Klubblag
Kl. 13.30 Start Skulekampen
Kl. 13.45 Start Bedrifts/Krins/Opa klasse
Kl. 14.00 Start Senior Klubblag, Dame/Herre 
Kl. 14.15 Gateløp (Start ved bedehuset) 
 
Tidspunkta kan verte endra ved stor/lita påmelding. Nytt tidsskjema blir sendt ut på mail seinast dagen før løpet. Premiering mellom kvart løp.
 

STARTKONTIGENT PR. LAG

STARTKONTIGENT PR. LAG
 
Jente- og Guteklassakr 400,-
Senior, Bedrift, Krins- og Opa klassekr 500,- 
Skulelag og gateløp Gratis
Sprintkampen Gratis
 
Betaling kontant ved utlevering av startnummer på stemnekontoret (Ungdomskafèen på Rådhuset) eller til:
Hareid IL – Friidrett
6060 Hareid 
Bank kto. 3910.42.21991
Stemnekontor vil vere ope frå kl. 11.00.
Lagleiar må hente startnummer mellom 11.0012.00!

KONKURRANSEREGLAR

Jente/guteklassa – 6 etp.
Alderen vert rekna pr. 31.12.2012. ; Merk også at dei som fyller 15 år i konkurranseåret ikkje kan delta i denne klassa.
 
Seniorklassane – 6 etp.
Dame og herreklasse – fom. 15 år.
 
Opa kl./Krinskampen/Bedriftskampen – 6 etp.
NB! Kort løype (same som Jenter/Gutar)
For å stille i Krinskampen må ein bu i eller vere i frå den krinsen eller grenda ein spring for. (F.eks Flø, Brandal, Hareid, Bigset, Hasund, Hjørungavåg osv.)
 
I Bedriftskampen må deltakarane ha stått på lønningslista til den bedrifta ein stiller for i løpet av dei 12 siste månadane.
 

PÅMELDING

Påmelding innan 1. Mai til:
Hareid IL – Friidrett
v/Gry Håbakk Rise, Teigen 17,
6060 Hareid.
Tlf. ; 97983001
E-post: magnus.rise@tussa.com

KLASSEINNDELING

Jenteklasse
(klubblag)
T.o.m 14   år
Samla alder maks 75 år

Guteklasse
(klubblag)
T.o.m 14 år
Samla alder maks 75 år

Dameklasse
Frå 15 år

Herreklasse
Frå 15 år

Opa klasse
Frå 15 år
Minimum 2 av kvart kjønn

Bedriftskampen
Frå 15 år   

Krinskampen
Frå 15 år

Skulekampen
1.-7. klasse.
Barneskulane i Hareid kan stille med fleire lag. ; Samla alder pr. lag maks 63 år

Sprintkampen
0-100 år
Ca. 40 m – automatisk tidtaking
Frå kl. 12.00.   Påmelding v/start.

Gateløp
1. – 7. klasse
250 m. Bedehuset - Loket

ETAPPEFORDELING JENTE/GUTEKLASSA / SKULEKAMPEN / OPA KLASSE / BEDRIFTSKAMPEN OG KRINSKAMPEN  

1. etappe   
240 M   
Loket – Drammensvegen – Hareid Skule
Asfalt - Oppoverbakke

2. etappe
310 M
Hareid Skule – Undergangen – Hareidhallen.
Asfalt - Flatt

3. etappe
260 M
Hareidhallen - Gamle klubbhuset – Pålhaugane .
Asfalt/grus - Flatt

4. etappe
230 M
Pålhaugane – Hareid Kyrkje
Grus - Nedoverbakke

5. etappe
450 M
Rundt Hareid Kyrkje
Asfalt - Flatt

6. etappe
260 M
Kjøpmannsgata – Loket
Asfalt - Flatt

ETAPPEFORDELING SENIORKLASSE

 

1. etappe   

410 M   

Loket – Drammensvegen – Hadartun 

Asfalt - Oppoverbakke

2. etappe

550 M

Hadartun – Planteskulen

Asfalt - Flatt

3. etappe

580 M

Planteskulen – Undergangen - Hareidhallen

Asfalt  - Flatt

4. etappe

490 M

Hareidhallen – gamle klubbhuset – Pålhaugane – Hareid Kyrkje.

Asfalt/grus – Flatt/nedoverbakke

5. etappe

500 M

Rundt Hareid Kyrkje

Asfalt - Flatt

6. etappe

260 M

Kjøpmannsgata – Loket

Asfalt - Flatt

 

 

 

Gateløp i sentrum

GATELØPET I SENTRUM FOR 1.-7. KLASSE MED KLASSEVIS START. (ca. 250 m)  Påmelding ved start.
 
SPRINTKAMPEN
HER KAN ALLE VERE MED Å KJEMPE OM Å BLI  ÅRETS SPRINTKONGE OG SPRINTDRONNING!

 

 

VANDREPOKALANE

 

 

Klasse

Lag

Napp

Løyperekord

Jenteklasse

Hareid IL

3 napp 

 

    5,21

Guteklasse

Hareid IL

2 napp  

 

   4,46

 

Dimna IL

1 napp

 

Dameklasse

 

 

   8,30

Opa klasse

Dimna IL

1 napp

   4,35,kort løype

 

Hareid IL

1 napp

 

Herreklasse

Hareid IL

2 napp

   7,10

 

Valder IL / 

1 napp

 

 

Dimna IL

3 napp

 

Bedriftskampen     

Hareid Group     

3 napp

   4,38 (kort løype)

Krinskampen

   

   7,25

Skulekampen

Hareid Skule 

3 napp

    5,52

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg

Facebook.com/HareidIL
   
instagram.com/hil_friidrett
 
Twitter.com/HareidIL