hareid_il_logo_135.png

 

Organisert treningstilbud for nybegynnere, barn og ungdom
Organisert treningstilbud for nybegynnere, barn og ungdom Torsdager fra 10.mars.2005.
Trener / aktivitetsleder er Mikael Johansson fra Sverige som er utdannet A/B-trenar i Badminton. Vi legg denne aktiviteten til Torsdagane kl 19-20. Målgruppen er nybegynnere og aldersgruppe 10-17 år.

Nye vidoer til utlån
4 videoer som omhandler slagteknikk, fotarbeid, singeltaktikk og dobbel/mixed taktikk.

Treningene startet oppigjen
Tirsdag 24.8.2004. Treningstidene er fortsatt Tirsdager kl.20-22. Trening på Torsdager vil ikke benyttes inntil videre.

Årsmøte mandag 17.11
Invitasjon til årsmøte for HIL Badminton mandag 17.11.2003 kl 19:00 i møterommet på klubbhuset.

Trening avlyst igjen
Trening Tirsdag 11.november er avlyst pga. arr. i Hareidhallen.

Trening avlyst
Avlyst trening Tirsdag 14.oktober og Torsdag 16.oktober grunna arrangement av Hareidstemna i Hareidshallen.

Ålesundscupen 2003
Tid: Lørdag 4. oktober
Sted: Spjelkavikhallen
Klasser: A, B, C, U19, U17, U15, V1-5
Kategori: Alle kategorier
Baller: Godkjent fjær i alle klasser. NB: Spillerne holder selv baller.
Påmelding: Innen 01. oktober 2003 til
Tore Østerbø
Tlf. 92 26 04 52
E-mail: tore.osterbo@sbm.no
John Erik Farstad: 70 12 16 30
Startkont: Kr 100/120 i alle klasser.
Turneringsleder: John Erik Farstad. Tlf. 70 12 04 12
Andre Oppl. Ved liten deltakelse kan klasser/kategorier bli samanslått eller sløyfet.
Baller kan kjøpes i hallen.

Nye treningstider
Treningstidene fram til 1.oktober.2003 er:
Tirsdag 20 - 22
Torsdag 19 - 20

Trening etter ferien
Trening etter ferien starter opp igjen tysdag 19 august kl.20:00-22:00.

Trening avlyst
Trening avlyst torsdag den 12.6 pga arrangement i hallen.

KM 2003
Stad : Blindheimshallen, Laurdag 3.mai, start kl 10.
Påmeldingsfrist er 28.april.

Klasser : A, B, C, U19, U17, U15, V 1-5

For dei som ønsker å vere med, er Sindre Breivik kontaktperson.
Snakk evt. med Ole-Markus (reserve for Sindre).

Hvis nokon av dei yngre vil vere med kan dei det.
Snakk med Sindre om påmelding og svar på evt. spm.

Når det er snakk om skyss, må dykk sjølve få foreldra dykkar (eller andre) til å køyre.

mvh
Per Håkon

km.doc
Sykkylvscupen 28. des.
Dette er ein double og mix turnering som verte arrangert i Sykkylven Storhall
Påmeldingsfrist 7.des.

Salg av kommunekatalogen 2003
Hareid IL Badminton skal som alle dei andre gruppene i HIL selge kommunekatalogar
Onsdag 11. desember 2002. kl.18:00 Rode: Brandal (som vanleg)
Oppmøte: Utafor klubbhuset kl. 18:00, der vi fordeler katalogane og deler oss inn i grupper.
Dei vaksne stiller med bilar, utifrå oppmøte styrer vi kor mange bilar vi kjøyrer utover med.
Det er møteplikt for alle!!

Kretstrening Lørdag 30.nov.2002, Sykkylven
Treningen er for viderekomne.
Påmeldingsfrist 15.nov.2002

Innbydelse_kretstrening_samling_011102.doc
Årsmøte for HIL Badminton
Styresalen, Hareid Klubbhus
Tirsdag, 12.11.2002 kl 18:00
Referat Ålesundscupen 2002
Turneringa vart avvikla Laurdag 26.nov. i Blindheimshallen, med start kl. 10.00 og varte til kl. 17.00
Hareid IL Badminton stilte med fire aktive på denne turneringa.
Norborg-cup 16-17.november 2002
Norborg-cup arrangeres i Brattvåghallen den 16 og 17 november.
For påmelding kontakt Sindre innan 03.11.2002
Klasser: A-B-C-U17-U15-U13-U11
norborg.pdf

Trening torsdag avlyst
Trening torsdag 17.10.2002 avlyst pga arr. i Hareid Hallen.

Ålesundscupen 26-27.oktober.2002
Ålesundscupen arrangeres i Blindheimshallen Lørdag og søndag den
26-27.oktober
Kontakt sindre for påmelding seinest på Torsdags treninga 10.oktober, så
ordner vi med felles påmelding for klubben vår.
Vi vil her oppfordre dei som er 14 år eller meir til å bli med på denne
turneringa iogmed at U15 er den yngste klassa det blir arrangert for.
Hvis nokon vil vere med berre for å sjå er det også mogleg.
Klubben vil sørge for å organisere skyss osv.
Berre meld dykk på til Sindre så snart som mogleg.

alesund.doc

Ingen fleire onsdags treninger
På grunn av dårleg oppmøte verte onsdags treningane frå 16 - 17 avslutta.

Invitasjon til kretssamling
Kretstrening/samling
Møre og Romsdal Badmintonkrets vil arrangere kretstreninger eller samlinger.
Treningene er ment for litt viderekomne, dvs. ikke nybegynnere i alle aldrer og vil bli lagt opp
over en helg med sosial samling lørdagskvelden. Dersom samlingen blir vellykket vil kretsen
arrangere flere samlinger/treninger.
Kretsen har to trenere som vil bli brukt under kretstreningene/samlingene, de
to er Elisabeth Hjellegjerde og Cecilie Welle Bay.
Vi avventer videre planlegging før vi vet om det blir nok interesserte. Når vi
vet det vil vi sette opp dato for samlingen/treningen og sende det til hver enkelt klubb,
samt de spillerne som har meldt sin interesse. Samlingen vil være gratis!
De som er interesserte i dette, må å gi meg en tilbakemelding på mail
perhkleppe@hotmail.com Innen 10.september.2002

mvh
Per Håkon

Nye treningstider
Desse treningstidene gjeld ut Oktober:
Hareidhallen  Tirsdag  kl. 20.00 - 22.00
Hareidhallen  Onsdag  kl. 16.00 - 17.00
Hareidhallen  Torsdag  kl. 18.30 - 20.00

Oppstart etter ferien Tirsdag kl. 19
Vi ønsker velkommen til gamle og nye.

Fjellbadminton 2002
Eg, Ole-Markus Pilskog har vore på treningsleiren fjellbadminton 2002 på Otta frå 2.8 til 5.8. Eg har skreve eit lite referat frå leiren og håper at referatet kan være til inspirasjon for andre til å bli med på ein slik treningsleir ein annan gong.

Møre og Romsdal Badmintonkrets har fått nye internettsider:
www.badminton.no/mrbk

Sommarferie
Hei alle sammen !
Vi er no inne i siste veka med trening før sommarferien.
Det er altså ferie fra og med Mandag 24.juni til og med Mandag 19.august.

Første treninga etter sommarferien er Tirsdag 20.august.

Vi vil behalde dei same treningstidene som vi har no ut august. Iløpet av september/oktober må vi rekne med endringar i treningstidene. Meir info om det seinare.

God ferie !
Med sportsleg helsing
Per Håkon

Avlyste treningstider
Det skal vere musikkfestival i Hareidshallen frå fredag 7.6 til søndag 9.6, og på torsdag 6.6 skal dei rigge scena
Treningane torsdag 6.6 og fredag 7.6 vil derfor vere avlyst.

Fjellbadminton
Treningsleir med fjellaktiviteter
http://www.badminton.no/Fjellbadminton2002innbydelse.htm

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL