hareid_il_logo_135.png

 

post 14, Osberget

Då er posten på Osberget nord på plass. Følg Stikk Ut-merkinga og ta av ved skiltet før du kjem til Mördarbakken.
Fin solnedgangstur, og benken kan brukast som fotoramme til både flotte motiv og litt teite sjølvportrett

Fjelltrimmen 2020 - Premieseremoni.

Bilde frå i fjor.
Bilde frå i fjor.

Fjelltrimmen 2020 - Premieseremoni.
Denne er i år avlyst grunna Covid-19.
Premier er innkjøpte og vi har dei klar til utlevering neste veke. Styret vil ta ein dugnad på å levere ut premiane, om ein ikkje ynskjer å hente dei sjølv hjå ein av styremedlemane. Resten sender vi.
Trekninga av dei 6 gevinstane vil vi gjere den 12. november. Dei som vinn vil få gevinsten sin på samme måte som premien.
Vi beklager at det ikkje vert premieutdeling i år, men vi kjem tilbake neste år!

fjellopremiar_2020_versjon_5_11.pdf

Post 18, grøthornet

Det er mange råser på Hjørungavåg, men ein finn lettast posten om ein følger skiltet «Melshornet om Grøthornet» Ikkje følg «Melshornet om Sætreskaret» Start i Pilskogane. Om ein kjem ovanfrå, dvs har gått over Melshornet må ein følge råsa som er merka med pinnar som har orange band. Ikkje gå langs kanten slik at du ser mot Hareid. Ein skal sjå ned mot Hjørungavåg.

Post 11.

post_11.jpg

Denne finn ein lettast om ein startar i Indredalen på Brandal og går opp Bondebakkane. Oppe på kanten, der råsa deler seg, tar ein til høgre. Ikkje følg råsa som går mot elva.

POst 9, turskildring Nissevegen

nisser_s_start.jpg

Råsa går i starten gjennom flott kupert furuskog med vegetasjon under, som normalt har mykje fugleliv. Her er det tilrettelagt for dei minste med overraskingar som utplasserte dyr og figurar. Her treng ein ikkje lokke dei minste, men berre legge på sprang etter dei. Når ein er komen gjennom furuskogen, så går terrenget kupert nordover, og ein må passere eit par bergknausar, som krev at dei minste bør ha ei hand å halde i. Bortsett frå dette, så er der ikkje mange større utfordringar. Råsa er lett å fylgje, og råsskilja er skilta

turskildring_nissevegen_selv_g.pdf

Post 8 på Kongsvollen

kongsvollen.png

Posten ligg som bildet og kart viser eit stykke ned om (sør) for varen. Ein kan ikkje sjå posten frå varen, men frå råsa vest for varden, der bildet er teke frå. Den er planta på ein bar flekk eit stykke inn for kanten av stupet.
Som ein ser så er det 3 kongsvollar sørover. Her er det god utsikt.

På generelt grunnlag må det advarast mot å gå nær fonnkanten som mange stadar har stort overheng. Det er mykje snø i høgda, og spesielt der det er foke, og på det nordvende sidene.

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL