hareid_il_logo_135.png

 

post 14, Osberget

Då er posten på Osberget nord på plass. Følg Stikk Ut-merkinga og ta av ved skiltet før du kjem til Mördarbakken.
Fin solnedgangstur, og benken kan brukast som fotoramme til både flotte motiv og litt teite sjølvportrett

Post 18, grøthornet

Det er mange råser på Hjørungavåg, men ein finn lettast posten om ein følger skiltet «Melshornet om Grøthornet» Ikkje følg «Melshornet om Sætreskaret» Start i Pilskogane. Om ein kjem ovanfrå, dvs har gått over Melshornet må ein følge råsa som er merka med pinnar som har orange band. Ikkje gå langs kanten slik at du ser mot Hareid. Ein skal sjå ned mot Hjørungavåg.

Post 11.

post_11.jpg

Denne finn ein lettast om ein startar i Indredalen på Brandal og går opp Bondebakkane. Oppe på kanten, der råsa deler seg, tar ein til høgre. Ikkje følg råsa som går mot elva.

POst 9, turskildring Nissevegen

nisser_s_start.jpg

Råsa går i starten gjennom flott kupert furuskog med vegetasjon under, som normalt har mykje fugleliv. Her er det tilrettelagt for dei minste med overraskingar som utplasserte dyr og figurar. Her treng ein ikkje lokke dei minste, men berre legge på sprang etter dei. Når ein er komen gjennom furuskogen, så går terrenget kupert nordover, og ein må passere eit par bergknausar, som krev at dei minste bør ha ei hand å halde i. Bortsett frå dette, så er der ikkje mange større utfordringar. Råsa er lett å fylgje, og råsskilja er skilta

turskildring_nissevegen_selv_g.pdf

Post 8 på Kongsvollen

kongsvollen.png

Posten ligg som bildet og kart viser eit stykke ned om (sør) for varen. Ein kan ikkje sjå posten frå varen, men frå råsa vest for varden, der bildet er teke frå. Den er planta på ein bar flekk eit stykke inn for kanten av stupet.
Som ein ser så er det 3 kongsvollar sørover. Her er det god utsikt.

På generelt grunnlag må det advarast mot å gå nær fonnkanten som mange stadar har stort overheng. Det er mykje snø i høgda, og spesielt der det er foke, og på det nordvende sidene.

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider_hadarhallen_2020-2021.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL