hareid_il_logo_135.png

 

årsmeldinga for 2018

Her er årsmeldinga for trimgruppa som vedlegg. Den er skreven av Leiv Arne Grimstad.

_rsmeldinga_for_2018.pdf
INFOTAVLA

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL