hareid_il_logo_135.png

 

Fjelltrimmen 2020 - Premieseremoni.

Bilde frå i fjor.
Bilde frå i fjor.

Fjelltrimmen 2020 - Premieseremoni.
Denne er i år avlyst grunna Covid-19.
Premier er innkjøpte og vi har dei klar til utlevering neste veke. Styret vil ta ein dugnad på å levere ut premiane, om ein ikkje ynskjer å hente dei sjølv hjå ein av styremedlemane. Resten sender vi.
Trekninga av dei 6 gevinstane vil vi gjere den 12. november. Dei som vinn vil få gevinsten sin på samme måte som premien.
Vi beklager at det ikkje vert premieutdeling i år, men vi kjem tilbake neste år!

fjellopremiar_2020_versjon_5_11.pdf

Den store styrkeprøva 2020

styrkepr_vah.jpg

Styret i trimgruppa har vedteke å IKKJE arrangere denne turmarsjen i år.

fjellorienteringa 2020

post_18a.jpg

Vi minner om at fristen for å levere inn kart i år er 31. oktober.
Postane står ute frå ca. 1 mai til og med søndag 21. oktober.

Fjellorienteringa 2020

fjellorienteringsskilt.jpg
Det blir høve til å kjøpe kart m/følgjeskriv frå torsdag 30. april hos Sportssenteret på Hareid og G-Sport i Ulsteinvik. Vi held oss til 100 kroner per kart, ein pris som har vore fast heilt frå starten i 1990. Betal helst med VIPPS.

årsmøte i trimgruppa 2019

Det vert kalla inn til møte slik:
Stad: Møterommet på HIL sitt klubbhus, Hareid.
Tidspunkt: Onsdag 12. februar 2020 kl. 19 00 – 20 00
Vanlege årsmøtesaker.

premiesermoni for fjelltrimmen 2019

20191117_1930_img_2985_premieutdeling.jpg
Torsdag 17. november arrangerte vi premieutdeling for fjelltrmmen 2019. Bildet viser alle som er 15 år og yngre som fekk overlevert krystaller.

Bak ser vi Jan Bigset som har vore med alle 30 åra!

Ellers vart det trekt ut 3 gåvekort på kroner 500 til alle som hadde levert kart. Dette vart Sølvi Moldskred, Tor Håbakk og Grethe H. Hasund.
Etterpå vart det trekt ut 3 gåvekort på kroner 500 mellom dei frammøtte som hadde levert kart. Det vart Vilde Slettevoll, Stella Ø. Skeide og Edgar Fjelle.
Gratulerer til dokke!

Innlevering av kart 2019

Postane vil stå ute til og med den 21. oktober. Fristen for innlevering av kart til Fjellorienteringa 2019 er 31. oktober i følge følgeskrivet.

Premieutdeling vil vere på torsdag 14. november klokka 18.

Den Store styrkeprøva 2019

Dei fire beste i Korshamna: 1: Marcus Megrund nr 2 frå høgre, 2: Børge Remøy nr 2 frå venstre, 3: Arne Gunnar Nesset til høgre og 4. Martin Hauge Nilsen til venstre.
Dei fire beste i Korshamna: 1: Marcus Megrund nr 2 frå høgre, 2: Børge Remøy nr 2 frå venstre, 3: Arne Gunnar Nesset til høgre og 4. Martin Hauge Nilsen til venstre.

Den Store Styrkeprøva vart halden den 29. september. Veret var bra kommenterte deltakarane, litt skodde i starten og litt sleipt. Under fylgjer resultatlisa.

resultat_2019_v2.pdf

post 22.

nedre_rise_wp_20190417_20_50_16_pro.jpg

Ein starter lettast her og fylgjer skogsvegen opp til skoggrensa. Parkering finn ein lenger framme ved elva, sjå merking.

Post 11.

Ved enden av skogsvegen er det lagt ut eit tau.
Ved enden av skogsvegen er det lagt ut eit tau.

Ligg på ein rygg nedanfor Hovdenakken. Ein ser rett ned på Rise.
Ein parkerer ved golfbana og går skogsvegen i Hovden nesten til endes. Der er merka med pinnar, orange band og tau heilt fram til posten.

post 14.

post_14_skinnalia_n.jpg
Ved Skinnalivatnet. Ein kan gå mot Skolma frå Flø og skråe mot vatnet (til høgre) før ein starta siste stigninga mot Skolma. Eller ein finn rås fram til vatnet frå dalen mellom Skolma og Signalhornet dersom ein kjem frå Brandal

kartmappene til sals tysdag

Roar Snipsøyr har hatt ansvaret med å stelle i stand dei 30 skilta.
Roar Snipsøyr har hatt ansvaret med å stelle i stand dei 30 skilta.

Vi legg ut kartmappene til sals tysdag 30. april. Det er 30. gongen vi arrangerer fjelltrimmen og i år staår 30 poster ute i terrenget. Kravet til premiering er likevel det same som altid, 19 poster for A-premie og 12 poster for B-premie.
Dei som er 15 år eller yngre vil få overlevert krystallpremie for innsatsen. Alle numrerte kart er også med i trekninga av gåvekort som vert trekte på klubbhuset i midten av november.

årsmeldinga for 2018

Her er årsmeldinga for trimgruppa som vedlegg. Den er skreven av Leiv Arne Grimstad.

_rsmeldinga_for_2018.pdf

Årsmøte i trimgrupa for 2019

20190220_img_6251.jpg
Årsmøte for 2018 vart halde på klubbhuset den 20. februar.
Her takkar leiaren avgåande styremedlem Roar Snipsøyr av med takk for god innsats gjennom dei åra han har vore med.
Også Raymond Longva og Stein Myklebust gikk ut av styret.

Trimgruppa snur ved 30 fjellpostar

fjello.jpg
- Når vi kjem opp i 30 fjellpostar neste år, snur vi, lova Bernhard Harkjerr, leiar av trimgruppa i Hareid IL, under premieutdelinga for årets arrangement på Hareid klubbhus torsdag kveld.

Neste år blir den populære aktiviteten halden for 30. gong. Sidan arrangement nr. 25 har talet på postar auka med ein post kvart år. Men frå 2019 vil trimgruppa starte nedteljinga tilbake mot 25 postar.

Trimgruppa selde 470 kartmapper i år. Det er ein liten tilbakegang frå dei to siste åra, noko som enkelte trudde hadde å gjere med at det hadde vorte vel mange postar å ta.

Av dei 470 selde karta vart 242 innleverte for premiering. 99 av desse hadde alle postane. 35 av dei 242 deltok for første gong.

Jan Bigset er framleis den som har vore med flest gonger. Han har fått med seg alle 29 åra. Kveldens største pokal tilfall Bjørg Mong Korsnes, som no har delteke 25 gonger.

Elles fekk desse ”femårspokalar”:

20 års deltaking: Lidvar Hovden, Andreas Moldskred, Marianne Teigene.

15 års deltaking: Ådne Elvanes, Eldar Indreflø,. Kim Skeide, Einar Orten Trovåg, Ann Kristin Urke og Terje Urke.

10 års deltaking: Sandra Lynn Bjåstad, Kjell Dimmen, Irene Fjelle, Lillian Hovden, Oddveig Håbakk, Tor Håbakk, Karen Margrethe / Jon Kåre Mork, Kenneth Muren, Lars Bjørn Teige, Monica Teige, Magnus Teige, Torill Åker.

5 års deltaking: Oskar Alme, Lena Bakkejord, Karin Brandal, Lisbeth Brandal, Siw-Monica Brandal, Else Bakke Elvanes, Stig Engen, Kari Garnes, Ingfrid Grimstad, Emil Hareide Hammervoll, Lucas Leander Hovden, Marius Hovden, Tina Margrethe Krogseth, Grete Kristin Kvalsund, Einar Måseide, Hanne Røkke, Kirsti Skinnes, Svein Dag Slettebakk, Rolf Arild Topphol, Marianne Svendsen Vik.

Deltakarar til og med 15 fylte år fekk krystallar i premie, medan det til slutt vart trekt ut seks gåvekort a 500 kroner. Vinnarar av desse vart: Turid Engen, Ann Kristin Urke, Robert Ottesen, Lone B. Finvik, Karin Brandal og Kim Skeide.

fjellorienteringa 2018

20181023_0944_img_0019.jpg
Vi har premieutdeling for fjellorienteringa 2018 på Hareid klubbhus torsdag 15. november klokka 18.
Det vert delt ut årspremiar og 5-, 10-, 15-,20- og 25-årspokalar.
Evaluering av postane og ei lita matykt etter utdelinga.
Velkomne!

den stor styrkeprøva 2018

Den store Styrkeprøva 2018 er avlyst.
Etter vurdering av vermelding og forhold i terrenget ser vi at det vert vanskeleg å gjennomføre den Store Styrkeprøva i år. Vi beklager dette, men kjem tilbake med Den Store Styrkeprøva 2019.

den store styrkeprøva 2018

styrkepr_va_20turid_20og_20ingfrid.jpg

Søndag 23. september er det igjen klart for Den Store Styrkeprøva.
I år er det 20. gongen vi arrangerer turmarsjen.
Frammøte på Eiksund i god tid før klokka 10:00 då starten går. Påmeldinga foregår der frå klokka 09:30.
Det vert full og halv distanse.
For halv distanse kan ein starte enten på Eiksund eller på Alskleiva. På Eiksund er det start samtidig som full distanse, medan det i Alskleiva er start klokka 12:00. Påmelding der ifrå klokka 11:30.
Deltakaravgifta er kr.100 som kan betalast med VIPPS eller kontant.

f_lgeskriv_den_store_styrkepr_va_2018_v20.pdf
ruteskildring-_den_store_styrkepr_va.pdf

Vi er med:

24nyhtidsgjengen.jpg

Betre tider på Hareid

Hareidlandet Triatlon, Hareid Idrettslag og Hjørungavåg idrettslag har med sponsorhjelp frå Sparebanken Møre fått på plass eit felles elektronisk tidtakingssystem.

Utstyret kosta 135 000 kroner. Anita Waage, dagleg leiar i Hareid IL, vil forvalte utstyret som kan leigast. Slik håper idrettslaga at dei også kan få litt inntekter på utstyret, og fleire kan få glede av det.

Foreslår ny turveg

Turveg på Nordsida: Trimgruppa i Hareid IL slår eit slag for at det i samband med oppgraderinga av demninga ved Hammarstøylvatnet blir laga ein turveg på nordsida av Hammarstøylvatnet og vidare til Fjellsbrekkene.Foto: Anne Gry Eilertsen
Turveg på Nordsida: Trimgruppa i Hareid IL slår eit slag for at det i samband med oppgraderinga av demninga ved Hammarstøylvatnet blir laga ein turveg på nordsida av Hammarstøylvatnet og vidare til Fjellsbrekkene.Foto: Anne Gry Eilertsen

Ein turveg frå Hammarstøylvatnet og fram til ein ny parkeringsplass ved Fjellsbrekkene står høgt på ønskjelista til trimgruppa i Hareid IL.

Saka var til drøfting i trimgruppa 10. januar i år, og styret gav Andreas Moldskred fullmakt til å sende eit brev til Hareid kommune om saka.

Oppgradering ved Hammarstøylvatnet

Trimgruppa har fått vite at kommunen skal til med eit oppgraderingsarbeid ved demninga og inntaket til Hammarstøylvatnet. Og i samband med dette arbeidet meiner dei det hadde vore ypparleg om entreprenøren samtidig kunne lage ein turveg frå Hammarstøylvatnet. Ein veg som munnar ut i ein parkeringsplass ved Halsen på Hammarstøylen.

Slik som i utmarkene i Ulstein

-Trimgruppa ser føre seg at turvegen blir av same type som dei har fått til i utmarka i Ulstein, skriv Andreas Moldskred i brevet til Hareid kommune.

Med det Moldskred kjenner til har dei nye turvegane i Ulstein kome til når entreprenørselskap likevel har utført større utbetringar og anleggsarbeid i området.

Samanbinding av turveg- nettet på øya

-Ein turveg frå Hammarstøylvatnet vil verte til stor nytte, og kan brukast både av gåande, skigåarar og syklande, meiner Moldskred. Han peikar også på at ein slik veg vil vere med på å binde vegnettet på øya saman, og at han vil opne for eit nytt samband mellom områda og dei to kommunane. No finst det berre eit sykkelalternativ mellom vest- og austsida, fylkesveg 61 gjennom Hareidsdalen.

I dag finst det ein anleggsveg, som også blir nytta som turveg, frå Snipsøyrdalsvegen til demninga ved Hammarstøylvatnet. Vegen blir på folkemunne kalla «feittbrennaren» og er svært bratt.

– Vegen frå Halsen til demninga vil ha mykje mindre stigning enn frå Snipsøyrdalen, noko som også vil gjere det mogleg for rullestolbrukarar å bruke vegen, skriv Moldskred.

Ei investering i helse

Trimgruppa i Hareid IL meiner at tilrettelegginga av nye turvegar i Ulstein har ført til mykje meir bruk, og at desse vegane har blitt ei god og rimeleg investering for framtida i friskliv.

– Trimgruppa i Hareid IL er svært opptekne av tilrettelegging som fører til at fleire kan kome seg ut i naturen for å trimme. Vi ser at det trengst tilrettelegging på fleire hald, ikkje minst når det gjeld logistikk og tilgang på parkeringsplassar.

Nytt inntak

Ingeniør Øyvind Vassbotn i Hareid kommune opplyser at oppgraderinga ved Hammarstøylvatnet går ut på å få laga eit nytt inntak, og at dette ikkje skal bli synleg i terrenget. Arbeidet har ikkje starta opp, men der under prosjektering.

Brevet frå trimgruppa har nyst kome kommunen i hende, og har ikkje blitt tatt opp til drøfting enno.

12Neste
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021 og Hareidhallen 2020/2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider-hadarhallen-2021.pdf
treningstider-kgb-2021.pdf
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL