20. juli 2024

Datoar for dei årlege møta i gruppene

Då er datoane for dei årlege møta i dei forskjellige gruppene klare.

Fotballen hadde sitt årlege møte onsdag 16.november 2022.
Friidretten skal ha sitt årlege møte på i festsalen på klubbhuset 14.februar kl. 19.00.
Trim skal ha sitt årlege møte på møterommet på klubbhuset 16.februar kl. 19.00
Turnen skal ha sitt årlege møte på klubbrommet i Basishallen 16.februar kl. 18.00
Handballen skal ha sitt årlege møte på møterommet på klubbhuset 27.februar kl. 19.00.