24. juli 2024

Gladnyheit: Nytt kunstgras i 2023!

Det har på mange måtar vore eit aktivt og positivt år for fotballgruppa, og på tampen av året kan vi presentere ei nyheit som garantert gir ny giv inn ein ny sesong.

I 2023 skal det nemleg leggast nytt kunstgras på Hareidsmyrane stadion. Kunstgrasbana vart opna i 2007, og fekk etter kvart namnet Hareidsmyrane stadion. Det seier seg sjølv at det har blitt mykje slitasje på dekket gjennom 15 og eit halvt år med høg aktivitet.

Men no har Hareid kommune bekrefta at det er løyvd pengar til å legge nytt dekke i 2023. Nyheita vart stadfesta av konstituert kommunalsjef Ruben Kenneth Brandal tysdag kveld.

Det er allereie i dag kalla inn til møte mellom Hareid IL og Hareid kommune for vidare framdrift.

Om alt går etter planen, er det intensjon om at nytt kunstgras kan leggast i løpet av sommar/tidleg haust 2023.

Ei stor takk til anleggsansvarleg i Hareid IL Fotball, Sindre Breivik, for å ha jobba fram nytt dekke på kunstgrasbana.