8. desember 2023

KM på Hareid også i 2022

I 2021 var Nordvest Maraton for første gong også kretsmeisterskap for Møre og Romsdal – i alle klassar både på heil og halv distanse.

Slik blir det også i 2022. Det kan vi lese av friidrettskretsen si terminliste.

Under KM-delen av Nordvest Maraton i 2021 vart det delt ut 26 medaljar. Vi tippar det fort kan bli fleire i 2022, for dagen før løpet i år fekk arrangørane kjennskap til at nokre klubbar i Møre og Romsdal ikkje var medlemmar av friidrettskretsen – slik at dei som representerte desse ikkje var aktuelle for KM-delen. Kven som er medlemmar og ikkje skal vi nok kunne finne ut i langt betre tid i 2022.

Men dette og mykje meir skal vi nok kome tilbake til i god tid før løpet går 20. august 2022.

I mellomtida: Set av datoen! Og ha ei retteleg god jul!