24. juli 2024

Nicolaisen ny leiar i Hareid IL Fotball – også fleire nye styremedlemmar

Tysdag kveld vart det halde årleg møte i fotballgruppa. 35 medlemmar møtte fram.

Det betydde at det vart godt engasjement på møtet. I tillegg til vanlege årsmøtesaker vedtok årleg møte mellom anna at FFO-ordninga skal tilbake (eventuelt ei idrettsfritidings-ordning på tvers av idrettane om ønskjeleg) og at ein har mål om å få lyst ut ei stilling som spelarutviklar i løpet av vinteren. Ein stillingsprosent på mellom 20 og 40 er antyda.

Tradisjonen tru skulle det også veljast eit nytt styre. Etter to år som leiar går Anders Riise av etter årleg møte. Vi takkar han så mykje for innsatsen!

Ny leiar er Kenneth Nicolaisen. Kanskje eit nytt namn for mange, sidan han kom flyttande frå Stavanger for under to år sidan. I år har han vore spelande lagleiar på Hareid 2. Nicolaisen har lang erfaring frå både fotball og handball. Yrkesmessig har han mest erfaring frå logistikk.

Vi ønskjer Nicolaisen lykke til som ny leiar!

Fem av dei som sat i det avtroppande styret blir med vidare: Anders Eidsvik (nestleiar), Sindre Breivik (anlegg), Silja Øvrelid (utstyr), Solveig Husby (arrangement) og Terje Giskeødegård Balsnes (økonomi).

Dei siste fem-seks månadane har Hareid IL Fotball hatt eit sportsleg utval. Dette utvalet blir i alle fall inntil vidare avvikla. I staden skal fire personar i styret (+ vara) jobbe med sport.

Desse personane blir Emil Johannes Dahlen Folkestad, Einar Orten Trovåg, Cecilie Skeide, Kim-Tore Husøy og Håvard Knudsen Bjåstad (vara).

Dei tre førstnemnde sat i sportsleg utval i år. Husøy var på si side i a-lagstrenar, medan Bjåstad var a-lagsoppmann. I tillegg hadde og har begge roller i den aldersbestemte fotballen.

Av dei seks nye som kjem inn i styret er fem nye, medan Einar Orten Trovåg har noko slikt som ni års styreerfaring frå tidlegare. Dermed blir han den nest mest erfarne styremedlemmen etter Sindre Breivik.

Ei nærare arbeidsfordeling mellom dei sportslege styremedlemmane blir truleg presentert etter første styremøte – som truleg blir neste veke.

(Vi kan også nemne at det skal veljast inn ein varamedlem til. Det ligg i korta at det blir ei dame.)

Vi ønskjer det nye styret lykke til!

Girri, girri!