22. juli 2024

Innkalling og saksliste til omframt årsmøte 2021

Til medlemmer i Hareid Idrettslag

Sakliste og saksdokument til omframt årsmøte 2021 i Hareid Idrettslag

Styret viser til innkalling til omframt årsmøte i annonse i VB/VP 29.10.2021.

Årsmøtet vert halde den 17. november 2021 kl. 19 i Festsalen på klubbhuset, Myravegen 12.

Sakliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne dei med stemmerett

Sak 2: Godkjenne innkallinga

Sak 3: Godkjenne saklista

Sak 4: Val av dirigent

Sak 5: Val av referent

Sak 6: Val av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Bygging av turnhall

Saksdokument ligg ved.

Med helsing
Hovudstyret i Hareid IL