hareid_il_logo_135.png

 

13.12. Rise tek over som leiar i fotballstyre

Osndag vart Per Johan Rise valt som ny leiar til fotballgruppa.

Det var onsdag kalla inn til ekstraordinært årsmøte i Hareid IL fotballgruppa, der det stod to saker på sakslista. Den eine saka var val av nytt styre, medan den andre var ny valnemd.

Slik ser det nye styret og valnemnda ut:

Leiar: Per Johan Rise - 1 år
Nest leiar: Terje Balsnes - 2 år
Medlem 1: Sindre Breivik, Anlegg - 1 år
Medlem 2: Sonja Bjørlykke, Arrangement - 2 år
Medlem 3: Evelyn Røren, Verdikommisjon - 2 år
Medlem 4: Cecilie Bjørlykke, Sportsleg - 1 år

.
Valnemd:
Olav Sindre Rise , Leiar - 1 år
Johannes Cristian Riise, Medlem - 2 år
Benjamin Reite, Medlem - 2 år
ARRANGEMENT

Årsmøte Hovudlaget

7.mars kl. 19.00

------------------------

Årsmøte Turngruppa

6.februar kl.19.00

Årsmøte Handball 

18.februar kl. 18.30

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR