hareid_il_logo_135.png









 

Damelaget

Ei utgåve av damelag til Hareid på 80-talet.

Ei utgåve av damelag til Hareid på 80-talet.

Hareid var av pionerane innan damefotball på Sunnmøre, og var med då den første serien vart starta i 1980. Prestasjonane til laget var gode utover tiåret, og toppa seg mot slutten. I 1989 spelte Hareid for første og einaste gong på det nest høgste nivået i landet.

Frå 1990 spelte Hareid berre på det lågaste nivået, med vekslande prestasjonar. I 1998 klarte Hareid berre å stille sjuarlag, og året etter vart det ikkje lag i det heile.

Sidan har ikkje Hareid hatt damelag, sjølv om rekrutteringa på jentesida tidvis har vore god.

Les meir om kvar sesong ved å klikke deg fram på venstremargen.

ARRANGEMENT

Årsmøte Hovudlaget

7.mars kl. 19.00

------------------------

Årsmøte Turngruppa

6.februar kl.19.00

Årsmøte Handball 

18.februar kl. 18.30

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 



17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR