hareid_il_logo_135.png

 

1950-talet

Dette tiåret er kanskje Hareids svakaste gjennom histora. Vi noterer mange svake sesongar. Det store unntaket var 1954-1955, då det vart KM-gull. Vi må også nemne at prestasjonane på slutten av 50-talet begynte å kome seg.

ARRANGEMENT

MiTT VALG KURS

27.oktober

Påmeldinglink Mitt Valg Kurs 27.10. 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 
   SPONSORAR