hareid_il_logo_135.png

 

13.12. Rise tek over som leiar i fotballstyre

Osndag vart Per Johan Rise valt som ny leiar til fotballgruppa.

Det var onsdag kalla inn til ekstraordinært årsmøte i Hareid IL fotballgruppa, der det stod to saker på sakslista. Den eine saka var val av nytt styre, medan den andre var ny valnemd.

Slik ser det nye styret og valnemnda ut:

Leiar: Per Johan Rise - 1 år
Nest leiar: Terje Balsnes - 2 år
Medlem 1: Sindre Breivik, Anlegg - 1 år
Medlem 2: Sonja Bjørlykke, Arrangement - 2 år
Medlem 3: Evelyn Røren, Verdikommisjon - 2 år
Medlem 4: Cecilie Bjørlykke, Sportsleg - 1 år

.
Valnemd:
Olav Sindre Rise , Leiar - 1 år
Johannes Cristian Riise, Medlem - 2 år
Benjamin Reite, Medlem - 2 år

05.11. Innkalling til årsmøte i fotballgruppa

Klubbhuset, Onsdag 21.november klokka 19.00

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av ordstyrar
3. Val av to personar til å skrive under protokollen
4. Gjennomgang av årsmelding Hareid IL Fotball
5. Val
6. Eventuelt innkomne saker

05.10. Rekruttere folk til styret

Styrevedtak:
For å rekruttere folk til styret

Styret ser ingen annan utveg enn at kvart lag stiller med ein representant til disposisjon i fotballstyret. Alle lag har mange engasjerte føresette og fotballen i Hareid er avhengig av engasjerte personar for å drive klubben vidare inn i framtida.

Frist for å melde inn representant er 01.11.18 til epost: fotball@hareidil.no

04.10. Haustfest Torsdag 08.11. kl. 18.00

Hareid IL fotball vil også i år invitere til haustfest for trenarar og lagsleiarar. Vi ønskjer å legge opp til ein kveld der ein kombinerer trenar/ lagsleiarsamling samt oppsummering av sesongen både frå trenar/ lagsleiarnivå og styret si side.

Haustfesten vil også i år omhandle eit tema, men også tid for å vere sosiale og snakke saman utanfor bana.

Ein fantastisk flott innsats er gjort gjennom heile året med alle desse aktive fotballspelarane og derfor ønskjer vi gi litt tilbake med å arrangere ein slik kveld.

Hareid IL fotball vil servere mat og drikke, og det vil bli utdeling av heider og ære for pliktoppfyllande friviljuge.

Ber om at de «melder» dykk på denne samlinga til fotball@hareidil.no innan 1.november dette med tanke på bestilling av mat.

Håper de ser på dette som eit positivt tiltak, og ei fin avslutning av sesongen. Meld dykk på!

Årsmøtet for Hareid IL fotball vert onsdag 21.november

04.10. Årsmeldingar

Sesongen 2018 er over og dette betyr at alle lag i avdelinga må sende inn årsmeldingar. Årsmeldinga skal ta føre seg det dei ulike laga har gjort frå 1. januar 2018 til 31. desember 2018 (det vil seie at eventuelle cupar og anna eit lag har delteke i slutt november og desember i år skal med i meldinga, men kan etterleverast/reviderast inn).

Legg ved ein mal for kva som skal/bør vere med i ei årsmelding på slutten av vedlegget.

Absolutt siste frist for å sende inn årsmelding er torsdag 1. november.

Send årsmeldinga til fotball@hareidil.no (helst i wordformat) med "Årsmelding G/J X" som emnetittel.

MAL:
Barnefotball (7-12 år):

(1-2 sider)

1. Merk tydeleg øvst kva lag meldinga gjeld.
2. Kven har vore trenarar, lagleiarar, og hatt andre verv (som foreldregruppe, økonomisjef etc).
3. Namn på spelarar som har vore med. Ta også med dei som eventuelt har slutta undervegs.
4. Treningsmengd (per veke) og treningsstader
5. For 7-10 år: Turneringar laget har delteke på, både i regi av krinsen og andre. Og kor mange lag det er stilt med i desse turneringane. Har Hareid arrangert turnering? (ikkje list opp resultat frå kampane, skriv heller generelt om sportsleg framgang/tilbakegang).
For 11- og 12-årslag: Seriekampar (kva seriar? generelt om korleis det har gått). Eventuelle turneringar ein har delteke på.
6. Har laget hatt eigne økonomitiltak, eventuelle sosiale arrangement etc?
7. Kva har gått bra og kva har gått mindre bra denne sesongen? Kva gjer de annleis neste sesong? Føler laget at hjelpa frå styret har vore der om nødvendig?
8. Held alle i støtteapparatet fram? Eventuelle endringar.
9. Eventuelt
10. Lim gjerne inn eit lagbilete om det finst.

Ungdomsfotball (13-19 år):

(Max 3 sider)

1. Merk tydeleg øvst kva lag meldinga gjeld.
2. Kven har vore trenarar, lagleiarar, og hatt andre verv (som foreldregruppe, økonomisjef etc).
3. Namn på spelarar som har vore med. Ta også med dei som eventuelt har slutta undervegs. Eventuell spelarstatistikk (mål/kampar) om det finst.
+ Ta med spelarar som har hospitert med laget, i tillegg til dei som har hospitert oppover i systemet.
+ Eventuelle spelarar uttekne på tiltak i regi av krinsen (Team Søre, Team Sunnmøre, Team Møre, landslag etc)
+ Eventuelle spelarar hospitert med andre klubbar.
4. Treningsmengd (per veke) og treningsstader
5. Kva serie/divisjon har laget delteke i. Tabell/tabellar (kan klippast inn frå nettet). Resultat (berre Hareid sine kampar). Resultat evt. vinterkvalik. Evt. turneringar laget har delteke i og resultat/utfall frå desse.
6. Har laget hatt eigne økonomitiltak, eventuelle sosiale arrangement etc?
7. Kva har gått bra og kva har gått mindre bra denne sesongen? Føler laget at hjelpa frå styret har vore der om nødvendig?
8. Eventuelt
9. Lim gjerne inn eit lagbilete om det finst.

På førehand takk.

27.08. NFF Grasrottrenarkurs hausten 2018

Sunnmøre Fotballkrets har satt opp ein del Grasrottrenarkurs denne hausten. Kretsen ønskjer at alle klubbar, både kvalitetsklubbar og dei andre klubbane melder på så mange som mogleg på dei ulike delkursa.
I dei to nettsakene under kan du lese meir om detaljer og påmelding.

Vi kjem til å arrangere kurs innan desse kategoriane denne hausten:
- Grasrottrenarkurset: Del 1-2-3-4 (tre kvelder, eller ein kveld og ein helgedag)
- Barnefotballkvelden: Einkveldskurs (1800-2100)
- NFF Spelarutvikling B: Dette kurset skal SFK starte opp i november. Info kjem snarast.
- NFF Trenarveiledaren: 6 plassar i 2019. Invitasjon og søknad kjem i desember.

Får dykk sendt ut denne informasjonen til så mange som mogleg i klubben din snarast!
1. E-post til alle trenarane i klubben.
2. Nettsak på klubbens heimeside.
3. Andre sosiale medier.

Grasrottrenarkurs haust 2018:
https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/klubb-leder-og-trener/aktuelt/2018/grasrottrenarkursa-for-hausten-2018/

Grasrottrenarkurs for kvinner:
https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/klubb-leder-og-trener/aktuelt/2018/grasrottrenarkurs-berre-for-kvinner/

Årshjul Sunnmøre Fotballkrets:
https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/om-kretsen/arshjul/

25.08 SBM CUp avlyst!

Grunna lite påmeldingar blir cupen 1.sept. avlyst!

Sølv for Jenter 16 i Norway cup

j16nc.jpg
Hareid-jentene leverte ei imponerande turnering i årets Norway Cup i klassa sjuar J-16.
Laget gjekk gjennom turneringa utan å tape ein einaste kamp før finala. I finalen møtte dei Blindheim som blei hakket for sterke.
BIL vann til slutt 2-1. HIL gratulerar med ein kjempeprestasjon!

08.06 Sykkylven-Hareid 0-1

33378125_10160475454685215_4839227389995122688.jpg
Årets første borteseier!!

Fredag var Hareid på tur til Velledalen for å spele kamp mot Sykkylven. Det var eit nydelig fotballvèr og alt låg til rette for ein fin fotballkamp. Kampen opna i eit ganske rolig tempo der det ikkje vart skapt nokon sjansa første halvtimen utenom eit par farlige skuddforsøk frå Hareid si side. Etter 38 minutter blir Henrik Hareide Holstad felt på vei frammover. Det påfølgande frisparket blir curla fint i mål av Ola Kalvø Vattøy. Eit nydelig skot frå ca 25 meter. Dette resultatet stod seg til pause. Etter pause vart Hareid trykt bakover på bana. Sykkylven slo mange ballar opp i Hareids 16-meter utan at det vart nokon store sjansar ut av det. Heile backfiraren stod godt i mot i tillegg til Sigve i målet. Hareid fikk seg nokon overgongsmuligheiter utan at dei klarte å ta vare på dei. Gustav kom til ein fin sjanse, der han passerte ein spelar før han skaut lavt nede i venstre hjørnet, men keeperen fekk avverga. Mot slutten hadde Sykkylven ein dobbelsjanse der dei først heada i tverrligaren før Martin Lonvga redda på strek. Det var mange cornerar til Sykkylven mot slutten, men Hareid stod godt i mot.
Årets første borteseier var eit faktum da dommaren blåste i fløyta og karane kunne juble for 3 poeng.

Hareid stilte slik:
Sigve H. Overå-Håvard Bjåstad-Martin Longva-Lars R.Holstad-Antoni Gardshol-Andreas Nesset jr-Ola Kalvø Vattøy-Gustav Bjørlykke-Bendik Engen-August Brandal (Kim A. Alvestad 41)-Henrik Hareide Holstad. Benjamin Reite kom inn for Kim etter 70 minutt.

25.05 Hareid-godØy 2-1

3e14ba6a-c4b0-4e5e-b4a2-2cd71d39f4a5.jpeg
Endelig for Hareid!
Torsdag 24.mai var det klart for runde 6 i 4.divisjon. Hareid var på jakt etter sin første seier for sesongen, og det skulle dei endeleg få!

Sjølv om Hareid-laget har spelt fleire gode kampar denne sesongen, har ikkje marginane vore på deira side. Før kampen mot Godøy låg dei sist på tabellen med 0 poeng, men kunne med siger gå forbi både Godøy og FK Sykkylven på tabellen.

Hareid fekk ein verst tenkeleg start i «6-poengskampen» mot Godøy. Etter 3 minutt fekk gjestane frispark frå om lag 25 meter. Frisparket gjekk over muren og forbi Sigve Overå Hide i Hareid-målet. Hareid kom seg til ein stor sjanse like etter scoringa, men det neste kvarteret var det gjestane som hadde eit lite overtak i kampen.
Snuoperasjon

Etter 20 minutt kom Bendik Engen seg til ein stor sjanse. Ein lang ball frå Lars Roar Holstad gjekk gjennom forsvaret, og vidare til Engen som storma framover langs kanten. Engen fekk avslutta frå skrått hald, men forsøket gjekk i nettveggen.

Hareid tok meir og meir over spelet, og allereie etter 26 minutt fekk dei betalt. Hareid hadde mange mann inne 16-meteren og gjestane sleit med å få klarert ballen etter eit innlegg. Ballen enda til slutt i beina til Ola Kalvø Vattøy, som avslutta kontrollert i lengste hjørnet. Keeperen fekk ei hand på ballen, men på returen frå August Brandal var han sjanselaus. Hareid fortsette å presse gjestane, og med 10 minutt igjen av 1.omgang fekk dei frispark i farleg posisjon. Ruben-Kenneth Brandal klinka ballen i lengste stolpe og ut. Ei Hareid-scoring låg i lufta, og det gjekk ikkje lenge før målscorar August Brandal kunne juble for scoring nummer to.

Brandal fekk ein lang ball i bakrom, og Hareid-vingen regelrett parkerte Godøy-forsvaret før han la ballen kontrollert forbi keeper og i mål. Hareid hadde snudd kampen, og kunne gå til pause på stillinga 2-1.

Høg temperatur og store sjansar

Sjølv om 2.omgangen vart mållaus, var den minst like spennande som den fyrste. Heimelaget varta opp med fleire fine angrep og godt spel. Bendik Engen, Henrik Holstad og Ruben-Kenneth Brandal hadde alle sine sjansar, men Hareid greidde likevel ikkje å punktere kampen.

For kvart minutt som gjekk auka temperaturen i kampen. Med 2-1 og viktige poeng på spel, vart det uhyre spennande mot slutten av kampen.Drø;ye 10 minutt før slutt sette gjestane ein støkk i heimelaget når ein volley trefte utsida av stolpen. Heimelaget slapp med skrekken, men det var intense sluttminutt der Godøy pressa på for utlikning. Hareid stod imot presset frå gjestane og kriga for å sikre seg alle tre poenga. Godøy kom ikkje nærare enn stolpetreffet og dermed kunne Hareid juble for sesongens fyrste trepoengar.

-Veldig deilig!

Hareid har ikkje hatt mykje å juble for så langt i år, men dei har levert fleire gode kampar og har utan tvil fortent å ta poeng i fleire av dei. I dag løsna det endelig for dei raudkledde, og stemninga i garderoba var elektrisk etter kampslutt.

-Det var utruleg deilig å vinne i dag. Vi har jobba hardt, og gutane har stått på i alle kampane og på kvar einaste trening veke inn og veke ut. Alle som har holdt på med fotball veit kor viktig det er å få ein slik siger og då få bekrefta at vi er gode nok til å vinne fotballkampar. Eg unnar alle i gruppa denne seieren i dag, dei har stått på og gitt alt dei kan for å få desse tre poenga, sa ein sprudlande Moldskred etter kampen.
Ref: Vikebladet

Hareid skal i dei neste to kampane møte Valder og Sykkylven, to kampar som kan bli avgjerande i kampen om å halde seg i 4.divisjon
Hareid stilte slik:
Sigve Overå Hide - Håvard Knudsen Bjåstad, Lars Roar Holstad (Benjamin Reite), Martin Nikolai Longva, Nauris Driksna - Bendik Engen, Ruben-Kenneth Brandal, Ola Kalvø Vattøy, Andreas Nesset, Henrik Holstad (Kim André Lid Alvestad) - August Brandal (Martinus Røyset Bakken)

20.05 Rollon-Hareid 6-2

Fredag 18.mai var det klart for ny runde i 4.divisjon. Hareid tok turen til Ålesund for å møte Rollon.
Dessverre for Hareid fekk heimelaget ein knallstart på kampen og gikk opp i føringa allereide etter 25 sekunder. Dei la også på til 2-0 minutter etter 1-0 scoringa. Dette var ikkje den opninga Hareid såg føre seg. Rollon var eit fysisk sterkt lag og det viste dei i første omgang. Det blei en tung omgang for Hareid som låg under 5-0 til pause. Etter kvilen såg vi eit heilt anna lag på bana. Dei låg bedre i ramma, sprang meir og fighta meir. Først reduserte Bendik Engen, etter eit fint angrep der Andreas Nesset jr slo ei god pasning i bakrom til Ruben Kenneth som la 45 grader ut til Bendik som breisida ballen i mål. Deretter fikk Rollon eit straffespark som Sigve Overå Hide redda meisterlig før Hareid fikk ei straffe som Ola Kalvø Vattøy satte sikkert i mål.
Det blei likevel tap for Hareid, som snart bør begynde å plukke poeng. Neste sjanse er heimekampen mot Godøy torsdag 24.mai kl 18.30.

Hareid stilte slik:
Rikard Osnes (Sigve O. Hide 46.min) Fredrik Andresen-Martin Longva (Tarje D.Riise 80.min) Benjamin Reite (Markus Hareide 65.min) Henrik Holstad Hareide-Ola Kalvø Vattøy-Andreas Nesset jr-Ruben Kenneth Brandal-Kim A. Alvestad (Gustav Bjørlykke 46.min) August Brandal (Håvard Bjåstad 83.min) Bendik Engen.

07.05 Hareid-Emblem 1-3

hareidemblem.jpg
Fredag 4.mai tok Hareid i mot Emblem på Hareidsmyrane KGB. Dei har våre revansjesugne sidan det sure tapet mot LGFK forrige fredag og håpte å vise det no denne runda.
Hareid opna best og skapte to sjansar før det var spelt 10 minutter. Ola K. Vattøy slo ein fin ball gjennom til Kim-Andre som tok seg forbi to spelarar før han avslutta i ein Emblem-spelar. På returen klinka August Brandal ballen over mål frå rundt 20 meter.
Etter dette tok Emblem fullstendig over. Dei scora på sin første sjanse i kampen. Sondre Hamnøy fekk ballen på rundt 25 meter før han drog seg innover i bana og skaut. Ballen gjekk via fingrane på Hareid-keeper Rikard Osnes og i mål. Eit mål Rikard kanskje kunne avverga. Etter målet såg det ut som at lufta gjekk ut av Hareidskarane og Emblem scora både 0-2 og 0-3 før pause. Nauris Driksna fekk ein gyllen muligheit til å redusere like før pause då Emblem-keeperen klarte og rote vekk ballen etter eit godt press frå August. Driksna klarte aldri å få avslutta på mål. Og dermed gjekk laga til pause på 0-3.
Etter kvilen løfta heimelaget seg mange hakk og var klart bedre enn Emblem, utan at måla kom. Henrik Holstad fekk ein stor sjanse etter eit flott angrep der Fredrik Andresen kom rundt på høgrekanten og la inn til Holstad som plasserte ballen like utanfor. Heilt på tampen scora til slutt Hareid. Bendik Engen fekk ballen på 16 meter og plasserte den fint nede i høgre hjørnet for keeper. Hareid måtte nøye seg med det eine målet og det endte med 1-3 tap.
NB! Martin Longva spelte sin første kamp for Hareid sidan 2014. Han kom inn utover i 2.omg og viste fort at han blir ein viktig mann for dette unge hareidlaget framover. Vi kan også nevne at Lars Roar Holstad spelte sin første seriekamp mot Emblem. Han bringe fysikk og tryggheit i dette laget.

Hareid stilte med følgande mannskap:
Rikard Osnes-Fredrik A-Benjamin R-Håvard B-Henrik H.H-Ola K.V-Andreas N (Lars R 46 min)-Nauris D-Bendik E-August B-Kim A (Martin Longva 60 min).

30.04 LGFK-Hareid 4-3

skuffa_gjeng_etter_4-3_tapet_mot_lgfk.jpg
Fredag 27.april var det klart for 3.runde i 4.divisjon. Hareid reiste til Larsnes for å spele Ytre-derby mot Larsnes/Gursken.
Hareid opna i høgt press slik dei har gjort i dei to første kampane denne sesongen. Og det skulle dei få betalt for allereide etter 7 minutt. Eit skot i krysstanga frå Ola Kalvø Vattøy, enda opp i føtene til August Brandal som kunne sette ballen sikkert i mål frå fem meter. Ein pangstart for Hareidsguttane. Det skulle ikkje ta lang tid før det andre målet kom. Eit par minutt seinare jaga August ein ball frå Håvard Bjåstad, ballen var for dårlig og endte opp i føtene til ein LGFK forsvarar som ikkje hadde orientert seg godt nok i forhold til kvar keeperen stod og sentra ballen i eit tomt mål. 2-0 til Hareid. Men, berre nokre minutt etter 2-0 målet kom reduseringa. Eit innlegg frå venstre enda opp i føtene på Andreas Rekdal som kunne breiside inn reduseringa. 1-2 allereide etter 15 minutter. Etter den scoringa roa kampen seg litt. Hareid låg godt defensivt og skapte eit par farlege overgongar utan at det vart scoringar av det. Rett før pause burde det stått 1-3. Etter ein corner landa ballen midt foran mål, der ein heil haug av hareidspelarar stod og venta på den, men ingen klarte å sette den i mål.
Starten av andre omgang starta slik den første begynte. Hareid opna i høgt tempo og stressa LGFK. Og Hareid var nære både 1-3 og 1-4. Først var Bendik nær etter ein fin overgong, men keeperen fikk akkurat ein finger på den. Kim Alvestad fikk også ein muligheit når han kom aleine med keeper ganske skrått. Skuddet til Kim endte med nok ein corner til gjestane. LGFK hadde banespelet med skapte ikkje det store. Hareid var alltid farlege på kontringar, og det skulle LGFK få svi for etter 75 minutter. August Brandal kom seg forbi forsvarslinja til LGFK, og sette ballen kontant i mål nede ved stolperota. 1-3 og dei fleste trudde at kampen var kjørt. Men, etter 83 minutter endte eit innlegg i mål etter at ballen hadde skifa retning på vei mot mål via Antoni Gardshol sin legg. Berre minutter etter reduseringa var Andreas Rekdal nok ein gong på rett plass til rett tid inne i boksa og kunne kontrollert sette inn utlikninga. På overtid kom LGFK seg rundt på kant og slo eit hardt innlegg langs bakken. Inne foran mål venta Anders Vaagen. Han satte inn 4-3 og kampen var snudd. Etter scoringa bles dommar, Rikard Olsen, av kampen.
Dette var 3 sure poeng som vart tapt for Hareidskarane. Dei stod på i 90 minutter, men fikk ikkje med seg noko heim.... på bildet ser du ein skuffa gjeng...

Hareid stillte med følgande mannskap:
Fredrik L-Fredrik A-Banjamin R-Antoni G-Henrik H.H-Ola K.V (William V.B 70 min) -Anderas N.jr-Hå;vard B (Ruben Kenneth 68 min) -Kim A-August B (Tarje D.R 88 min)-Bendik E.

22.04 Hareid-SIF/Hessa 2-3

straffem_lolavatt_y.jpg
Fredag 20. april sesongdebuterte Hareid på heimebane. Dei tok imot Sif/Hessa på Hareid stadion i eit skikkeleg dritvær. I starten av kampen var det rimeleg jamt mellom dei to laga, men etter kvart tok Hareid over føringa i kampen, og kom til mange nesten-sjansar. I det 28. minutt fekk August Brandal ein stor sjanse, utan å få ballen i mål. I staden kontra Sif/Hessa og skorte 0-1, etter at ballen var sist bort i Antoni Gardsol. Etter målet stod kampen og bikka, utan at nokon av laga klarte å skape noko særleg med sjansar. Det var før Andreas Nesset Jr vant ballen på Sif/Hessa si banehalve i det 42. minutt. Han satt fart framover, og klinka til med eit skudd frå rundt 20 meter. 1-1 og liv i kampen. Det resultatet heldt seg derimot ikkje lenge. For Sif/Hessa gjekk rett i angrep frå avspark og skorte 1-2 målet. Som om det ikkje var nok fekk Hareid eit mål til i fleisen. Ein Sif/Hessa spelar fekk stå heilt umarkert utanfor 16-meteren på ein corner, og skaut kontant inn 1-3 rett før pause.
Etter pause gjekk Hareid ut aggressivt, og styrte spelet. Hareid kom seg etter kvart til fleire gode forsøk, spesielt frå distanse, der dei hadde to gode skuddforsøk. Det aggressive spelet til Hareid skulle dei bli belønna for. I det 70. minutt fekk Hareid ei soleklar straffe. Den satt Ola Kalvø Vattøy sikkert til venstre i målet. 2-3, og Hareid var tilbake i kampen. Etter reduseringa fortsette Hareid å krige. Dei styrte spelet, og Sif/Hessa hadde berre eit par små-farlege kontringar. Hareid måtte i rundt det 75. minutt foreta seg eit bytte etter at Andreas Nesset Jr hadde skada seg, og inn kom i staden Andreas Skotheim. Hareid fortsette å presse på, og i det 80. minutt hadde Hareid sin største sjanse. Då Henrik Hareide Holstad skaut ballen i stolpen, og ut. Dei ga seg ikkje, og August kom seg blant anna til eit godt skudd. Ballen ville derimot ikkje inn, og det enda dessverre til slutt 2-3.

Hareid si lagoppstilling:
Fredrik Lonbakken-Fredrik Andresen- Benjamin Reite-Antoni Gardsol-Henrik Holstad Hareide-Ola Kalvø Vattøy-Andreas Nesset Jr (Andreas Skotheim 75min)- Håvard Bjåstad (Nauris Driksna 65min)-Bendik Engen-August Brandal-Kim André Alvestad

16.04 Ørsta-hareid 3-1

1-0_m_l_mot_rsta.jpg
Fredag 13.04 var det klart for serieopning for Hareid A-lag herrer. Dei tok turen til Ørsta for å kjempe om tre poeng. Hareid starta bra. Dei gjekk ut i hundre, var aggressive i presset og klinka til i duellane. Dette førte til at Ørsta ikkje fekk til det heilt store i starten av kampen. Ørsta måtte bytte keeper heilt i starten av kampen. Keeper Martin Liaskar fekk ein finger ut av ledd og måtte byttast ut. Dei første 30 minutta var det lett å sjå at dette var første offisielle kamp for begge laga. Kampen var prega av mange duellar og litt hawaii-fotball.
I det 39.minutt klora Hareid seg fast på Ørsta sin halvdel og skaffa seg ein corner. Kaptein Ola Kalvø Vattøy slo ein presis corner rett på hovudet til Martinus Bakken som hadde skaffa seg nok rom til å få avslutta. Dermed gjekk Hareid til pause med ei 1-0 leiing.
Etter pause gjekk Ørsta ut i høgt press frå start og det skulle lønne seg. Etter berre eit par minutt låg ballen i nettet bak Fredrik Lonbakken. Det var innbyttar Knut Erik Myklebust som fikk stupt inn eit godt innlegg frå høgresida. 1-1. Rett etter scoringa fikk Myklebust sjansen til å sende Ørsta i leiinga frå straffemerket. Det klarte han ikkje, han brente ballen eit godt stykke til side for mål. Men, scoringa kom ikkje lenge etter. Myklebust fikk kriga inn ein corner. Dermed stod det 2-1 til Ørsta etter 56 minutt. Det kunne sjå ut som at lufta hadde gått litt ut av Hareidskarane etter 2-1 scoringa, men den gang ei. Hareid heva seg og tok meir tak i kampen. Bakken var frampå ved eit par anledningar. Kim André Alvestad sette ballen like over mål med ein lobb frå 13-14 meter. Vattøy sette ballen i stolpen direkte frå corner og Hareid vart muligens snytt for eit straffespark der Martinus vart felt innanfor 16 meteren.
Hareid-spelarane kjempa til krampa tok dei, men sleppte heimelaget til nokre store sjansar og etter 84 minutt sette Myklebust punktum med si tredje scoring for kvelden. Det var surt for Hareid, som løfta seg fleire hakk i perioden mellom 2-1 og 3-1. Men, all honnør til gutane som kjempa heile kampen. Mykje positivt å ta med seg til neste kamp som er heime mot Sif/Hessa førstkommande fredag.

Hareid stilte med følgande mannskap:
Fredrik Lonbakken-Fredrik Andresen- Benjamin Reite (Markus Hareide 70 min)-Antoni Gardsol-Henrik Holstad Hareide-Ola Kalvø Vattøy-Andreas Nesset Jr-Bendik Engen-August Brandal-Martinus Bakken-Kim André Alvestad (Håvard Bjåstad 85 min)

27.03 Pokerturnering og kamp

gollag.jpg
Då skal vi oppsumere dag 5 og 6 her nede. Dei to høgdepunkta for dei to dagane er den årlige pokerturneringa vi alltid har på treningsleir og treningskampen mot Gjerdrum IL.
Vi startar med gårsdagen og den store pokerturneringa. Men, før vi går i detaljar rundt pokerturneringa, kan vi ta med at vi hadde oss ei kvalitetstrening på morgenen. Trenarteamet med Kenneth i spissen fortjenar enormt med skryt for alt dei har gjort her nede, og spesielt då treningane. Alle treningane her nede har våre med ganske høg intensitet og med bra kvalitet. Alle spelerane er veldig fornøgde med opplegget vi har hatt her nede og takkar trenarteamet for det.
Etter treninga fikk spelerane fri resten av dagen. Nokon nytta då høve til å sole seg, mens andre for på kjøpesenter/sightseeing. På kvelden var det klart for pokerturnering der 11 stk deltok. Det var mange som hadde forhåpningar om å stikke av med seieren i år. Etter over tre timar med speling var det tre stykker som satt igjen. Johs, Fredrik L og Ola. Etter ein intens avsluttning mellom Johs og Ola, var det Ola som drog det lengste strået og kan kalle seg pokerkongen av Tyrkia. Grattis!
Dagen etter var det klart for kamp mot Gjerdrum. Eit lag som rykka ned frå 4.div i fjor. Hareid åpna kampen best og prøvde å gå ut i hundre, noko dei fekk til delvis. Det nokså høge presset lønna seg tidleg i kampen. Ei pasning i bakrom førte til at William havna i ein 50-50 duell med keeperen. Den duellen førte til at Bendik fikk ballen på rundt 20 meter og satt den i det åpne målet. 1-0 til Hareid drøyt 5 minutter ut i kampen. Ikkje lenge etter auka Hareid leiinga etter eit nydeleg angrepsspel. Ola fikk ballen på midten, slo ei god pasning ut til Henrik som slo ballen vidare til Kim på venstrekanten, Kim førte ballen innover før han fant William i boks som la igjen til Bendik som måtte bruke to forsøk på å sette ballen i nettmaska. Fullt fortjent 2-0 etter 15 min. Etter scoringa roa tempoet seg og Hareid låg godt defensivt. Rundt 30 minutter ut i kampen får Bendik sjansen aleine med keeper etter at William spelar han fint igjennom. Denne gongen går keeperen seirandes ut av duellen. Etter pause fortsatte Hareid å ligge godt i ramma og det blir ingen store sjansar i mot. Hareid skapar to store sjansar etter pause. Igjen er Bendik aleine igjennom etter nok ei fin pasning frå William. Og igjen går keeperen seirandes ut av duellen. Den siste sjansen får innbyttar Tarje. Han får faktisk 3-4 sjansar til å sette ballen i mål etter eit innøvd cornertrekk der Ola slår ei svak 'løfse', som dei har kalla varianten, inn i boks. Der står Tarje og møtar ballen med hovudet før han får to returar han ikkje klarer å sette mellom stengene. Kampen ebbar ut med 2-0 seier til Hareid. Hareid kan være stolte av innsatsen og viljen dei hadde igjennom heile kampen.
I kveld blir det fotballkamp på tvn, eit par quizar og sikkert litt kortspeling. Ein vel gjennomført treningsleir er snart ferdig og alle som har blitt med kan klappe seg på skuldra. Solid gjennomført av alle mann! No blir det heim å terpe på dei siste detaljane før serien brakar laust. Det var alt frå Tyrkia denne gongen.
Laget til Hareid: Fredrik Lonbakken (Rikard O 46 min) - Fredik A - Markus H - Benjamin R - Henrik H - Andreas jr - Ola K.V - Bendik E - Kim A - William B - Andreas S (Tarje R 60 min)

25.03 Den store konkurransedagen

winners.jpg
I går oppsumerte vi dei tre første dagane her nede kort og godt. I dag skal vi holde oss til dag 4. Den har stort sett eit stort konkurransepreg over seg. Den første økta var ei heil konkurranse der vi blei delt inn i par. Para skulle gjennomføre ei løype med ulike øvingar. Løypa bestod av blant anna tverrlegartreff, curle ballen over linja frå nesten død vinkel og triksing. Alle para hadde også fått ein odds. Ut ifrå oddsen vart det ein overraskandes seier. Benjamin og William, med ein odds på 8, vann 'løypa. På 2.plass kom Håvard og Markus og på 3.plass kom Ola og Kim. Andreas jr og Bendik, som hadde ein odds på 1.90, kom på ein skuffandes sisteplass.
Etter løypa var det klart for avslutningskonkurranse med dei same para. Tre ulike øvingar der kvart par fikk 30 skudd kvar. Her blei det nok ein gong William og Benjamin som gikk sigrandes ut. Det var nok ein gong Håvard og Markus som kom på 2.plass. Det vart delt 3.plass mellom Ola og Kim, Fredrik og Andreas Skotheim og Henrik som var aleine.
Etter økta vart turens prank gjennomført. Når vi ankom hotellet igjen stod der ein person i resepsjonen som hadde klar ei regning. På regninga stod der at Håvard og Markus hadde sett på erotikk til ein verdi av 700£. Begge vart heilt satt ut og begynte sjølvsagt å seie at dei ikkje hadde sett på det. Etter nokre sekund spurte Markus: 'kosta det penga å sjå på tv'? Resepsjonisten krevde pengane og Markus la all skyld på seg sjølv. Han hadde sett på eit program som heiter Ben 10, han trudde det kunne være det som tappa dei for pengar. Håvard hadde då allereide sendt meldingar heim. Det tok ikkje lang tid før dei som hadde utført pranken måtte rekke opp henda å seie at det var ein spøk. Stor applaus til trenarteamet og resepsjonisten som hadde komt på den spøken.
På slutten av dagen var det klart for ei ny oppgåve i Mesternes Mester, noko som vi har hatt kvar dag her nede. Denne gangen var det om å gjer å halde ein ballong rett opp i lufta lengst. Alle laga gjor ein strålandes jobb her og om lag alle personane klarte å halde ballongen i over 30 minutter. Men, her var det ingen tvil, dagens vinnar vart August, som foreøverig er på lag nr 4 med Ola, Henrik og Kim. Lag 4 har no vunnet alle 4 oppgåvene. Han har no stått i godt over 1 time og han står fortsatt. Imponerandes!!

24.03 Storkosar oss i tyrkia

29542265_10155914477665568_2978900787371366669.jpg
Grunna dårleg internetttilgong har det ikkje blitt noko oppdatering frå turen endå. Vi har endelg fått tilgong og er klar for å oppdatere dokke heime om turen så langt.
Vi ankom Side seint onsdag kveld/tidleg torsdags morgon. Då var det rett til sengs for å ver klar til den første økta på torsdagens morgon.
Det er lagt opp til to treningar per dag, ei tidleg økt og ei midt på dagen. Mellom treningane har vi lov å gjere det vi måtte ønske, i alle fall nesten ;) Dei fleste nyttar tida til soling, kortspel eller avslapping på romma. Her kan vi merke oss at taparen i kortspela blir ilagt ei straff. Straffa varierar frå gong til gong, og dei fleste der heime har nok allereide sett ein av dei som har tapt.
Innhaldet på treningane er variert og bra. Til no har det blitt ein del terping på forskjellige teknikkøvingar og ein del speling. Det har også blitt ein del konkurransar undervegs. Det er sjølvsagt premiering til dei som vinner konkurransane.
I dag skulle vi spele ein treningskamp mot Blindheim. Den vart avlyst på grunn av sjukdom og skader i laget. Det ser ut som det blir kamp mot Gjerdrum på tirsdag. Vi vil kome tilbake med meir informasjon når det nærmar seg.
Vi har fått mange kommentarar frå både spelarar og trenarar som seier at turen til no har levert blytungt og at dei håpar at det fortsett.
Det einaste som manglar er at sola visar seg litt meir fram :) Vi vil prøve å oppdatere meir dei komande dagane.
Ei varm og god helsing frå oss her nede.

20.03 A-lag herrer reiser til tyrkia

tyrkiabilde.jpeg
Etter ei kald oppkjøring og minimalt med plussgrader skal det bli godt for spelarane og reise til varmare strøk, nærmare bestemt Side i Tyrkia.
Karane reiser nedover i morgon. Dei har sett fram til dette lenge no. Håvard Knudsen Bjåstad, er spesielt klar. Han var med sist Hareid a-lag herrer var på treningsleir til Tyrkia tilbake i 2015.
- Eg har berre positive ting å seie om Side og Tyrkia. Hotellfasilitetane, grasbanene, alt som blir lagt til rette for oss og den gode maten. So kryssar vi fingrane for at sola er framme heile veka, seier Håvard som gler seg noko voldsomt.
Det har ikkje blitt så mange treningskampar for Hareid IL til no, planen er å få seg minst ein kamp der nede.
Fleire oppdateringar frå turen kjem.
1234...333Neste
ARRANGEMENT

_________________________

__________________________

Les alt om Grendacupen her:

grendacupen.hareidil.no

__________________________

MiTT VALG KURS

27.oktober

Melshorn Hotell

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR