hareid_il_logo_135.png

 

08.11. Klart for påmelding til Grendacupen 25-år!

Utvalet i Grendacupen har konstituert seg, og det er klart for påmelding til årets turnering.

Det er ingen regelendringar i høve fjoråret. Det vil seie at vi håper å ha både herreklasse, dameklasse og eigne ungdomspuljer for gutar og jenter.

Det blir opna for påmeldingar frå og med i dag, onsdag 7. november. Den absolutte påmeldingsfristen går ut 10. desember!

Les meir om cupen her:

grendacupen.hareidil.no

04.10. Årsmeldingar
Sesongen 2018 er over og dette betyr at alle lag i avdelinga må sende inn årsmeldingar. Årsmeldinga skal ta føre seg det dei ulike laga har gjort frå 1. januar 2018 til 31. desember 2018 (det vil seie at eventuelle cupar og anna eit lag har delteke i slutt november og desember i år skal med i meldinga, men kan etterleverast/reviderast inn).

Legg ved ein mal for kva som skal/bør vere med i ei årsmelding på slutten av vedlegget.

Absolutt siste frist for å sende inn årsmelding er torsdag 1. november.

Send årsmeldinga til fotball@hareidil.no (helst i wordformat) med "Årsmelding G/J X" som emnetittel.

MAL:
Barnefotball (7-12 år):

(1-2 sider)

1. Merk tydeleg øvst kva lag meldinga gjeld.
2. Kven har vore trenarar, lagleiarar, og hatt andre verv (som foreldregruppe, økonomisjef etc).
3. Namn på spelarar som har vore med. Ta også med dei som eventuelt har slutta undervegs.
4. Treningsmengd (per veke) og treningsstader
5. For 7-10 år: Turneringar laget har delteke på, både i regi av krinsen og andre. Og kor mange lag det er stilt med i desse turneringane. Har Hareid arrangert turnering? (ikkje list opp resultat frå kampane, skriv heller generelt om sportsleg framgang/tilbakegang).
For 11- og 12-årslag: Seriekampar (kva seriar? generelt om korleis det har gått). Eventuelle turneringar ein har delteke på.
6. Har laget hatt eigne økonomitiltak, eventuelle sosiale arrangement etc?
7. Kva har gått bra og kva har gått mindre bra denne sesongen? Kva gjer de annleis neste sesong? Føler laget at hjelpa frå styret har vore der om nødvendig?
8. Held alle i støtteapparatet fram? Eventuelle endringar.
9. Eventuelt
10. Lim gjerne inn eit lagbilete om det finst.

Ungdomsfotball (13-19 år):

(Max 3 sider)

1. Merk tydeleg øvst kva lag meldinga gjeld.
2. Kven har vore trenarar, lagleiarar, og hatt andre verv (som foreldregruppe, økonomisjef etc).
3. Namn på spelarar som har vore med. Ta også med dei som eventuelt har slutta undervegs. Eventuell spelarstatistikk (mål/kampar) om det finst.
+ Ta med spelarar som har hospitert med laget, i tillegg til dei som har hospitert oppover i systemet.
+ Eventuelle spelarar uttekne på tiltak i regi av krinsen (Team Søre, Team Sunnmøre, Team Møre, landslag etc)
+ Eventuelle spelarar hospitert med andre klubbar.
4. Treningsmengd (per veke) og treningsstader
5. Kva serie/divisjon har laget delteke i. Tabell/tabellar (kan klippast inn frå nettet). Resultat (berre Hareid sine kampar). Resultat evt. vinterkvalik. Evt. turneringar laget har delteke i og resultat/utfall frå desse.
6. Har laget hatt eigne økonomitiltak, eventuelle sosiale arrangement etc?
7. Kva har gått bra og kva har gått mindre bra denne sesongen? Føler laget at hjelpa frå styret har vore der om nødvendig?
8. Eventuelt
9. Lim gjerne inn eit lagbilete om det finst.

På førehand takk.
04.10.18 08:44

LEIGE FESTLOKALE?

HAREID IL KLUBBHUS

Tlf. 91546619 / 90514047

Sjekk her for ledig tid.

Sjå våre festlokale. Klikk oppe i høgre hjørne for store bilde.

ARRANGEMENT

_________________________

__________________________

Les alt om Grendacupen her:

grendacupen.hareidil.no

__________________________

MiTT VALG KURS

27.oktober

Melshorn Hotell

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL
GENERALSPONSOR

 

 


                                                    HOVUDSPONSORAR